Handelsbetingelser

   

 

Generelle oplysninger

 

Fonnesberg

v/M. Agency ApS

Hammerhusvej 10A

7400 Herning

 

Telefon: + 45 98 18 11 33

E-mail: info@fonnesberg.com

 

CVR.nr. 51487214

Etableringsår: 1974

 

 

Bestilling

 

For at foretage et køb i webshoppen skal du lægge en eller flere varer i indkøbskurven. Du gennemfører en ordre ved at følge anvisningerne for bestilling i indkøbskurven.

 

Ved bestilling vil du blive bedt om at afgive flere personfølsomme kundeoplysninger inklusiv navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger indsamles udelukkende for at sikre, at du får det bedst mulige forsendelsesforløb.

 

I forlængelse heraf kan du anmode om fremsendelse af nyhedsbreve. Du kan ligeledes oprette et personligt log-in til at forenkle fremtidige købsprocesser. Det kræver blot, at du opretter en adgangskode. I tilfælde af at du giver dit udtrykkelige samtykke hertil, indgår du en tidsubestemt aftale. Det betyder, at du til enhver tid kan opsige aftalen.

 

Du vil også blive bedt om at vælge en forsendelsesmetode samtidig med, at du skal angive din foretrukne betalingsmetode. Forsendelsesmetoden sker altid gennem GLS PakkeShop, som er baseret på dine oplyste kundeoplysninger. Dette sikrer, at udvalget af leveringsteder altid er tilpasset din foretrukne adresse. Du kan læse mere om dette under afsnittet for forsendelse. Betalingsmetoden vil få betydning for din senere betalingsforpligtelse.


Før du kan godkende din bestilling, skal du gennemse din ordreoversigt. Du skal også have læst og accepteret de angivne vilkår og betingelser. Ved godkendelsen vil du blive pålagt en betalingsforpligtelse, hvor du skal afgive betalingsdata ud fra den valgte betalingsmetode. Du kan læse mere om dette under afsnittet for betaling. Så snart betalingen er registreret og verificeret af Nets, vil du få vist en kvittering i din browser. Kvitteringen er en indikation på, at du har afgivet bestilling.

 

Når bestillingen er afgivet, vil du straks få tilsendt en e-mail med en bekræftelse på, at Fonnesberg har modtaget din ordre. Din ordre vil herefter blive behandlet og gjort klar til forsendelse. Du vil få tilsendt en forsendelsesbekræftelse, så snart ordren forlader varelageret. Forsendelsesbekræftelsen er en indikation på, at du har indgået en bindende aftale med Fonnesberg.

 

Rettigheder

Alle bestillinger er med forbehold for Fonnesbergs godkendelse, og der er altså ikke indgået en bindende aftale før du modtager forsendelsesbekræftelsen. Det betyder, at Fonnesberg til en hver tid har ret til at annullere din bestilling, hvis der er grundlag herfor.

 

Annulleres en bestilling på grund af problemer med vareforsyningen forbeholder Fonnesberg sig ret til at kontakte dig med erstatningsprodukter af samme eller af bedre kvalitet og værdi, som du kan bestille. Hvis du ikke ønsker at bestille erstatningsprodukter tilbagebetales det totale beløb, som er godkendt ved ordreafgivelsen.

 

Hvis Fonnesberg derimod af en eller flere grunde bliver forhindret i, at kunne levere en ordre indenfor de aftalte vilkår og betingelser efter aftalens indgåelse, er Fonnesberg forpligtet til at erstatte dit eventuelle tab. Fonnesberg kan afhjælpe dit eventuelle tab ved at indhente et nyt tilbud, udbedre fejlen eller acceptere aftalens ophør.

 

Såfremt Fonnesberg ikke kan overholde leveringsfristen, vil du blive oplyst herom. Herfra skal du tage stilling til, om du vil fortsætte dit køb med en ny leveringsfrist, eller om du vil annullere dit køb med tilbagebetaling af det totale beløb, som er godkendt ved ordreafgivelsen. Der foreligger ikke forsinkelse, hvis du selv er skyld i den manglende levering.

 

Fonnesberg vil som udgangspunkt altid godtgøre, hvis der er tale om særlige specifikationer før aftalen indgås. Såfremt disse ikke er godtgjort inden aftalens indgåelse, gælder reglerne for reklamation. Læs mere om dette under afsnittet for reklamation.

 

Ved åbenlyse forhindringer efter aftalens indgåelse gælder reglen for undtagelse. Fonnesberg kan blive frigjort af en bindende aftale, hvis det kan bevises, at du måtte indse, at der er tale om en fejl (ond tro). Det betyder, at fejlen skal adskille sig væsentligt fra, hvad der anses for at være normalt.

 

 

Annullering

 

Ønsker du af en eller flere årsager at annullere en bestilling, skal dette ske umiddelbart efter, at ordren er afgivet og før modtagelse af forsendelsesbekræftelsen. Du annullerer en bestilling ved at kontakte Fonnesberg på info@fonnesberg.com, hvor du anmoder herom. Det er vigtigt, at du oplyser dit ordrenummer.

 

Modtager Fonnesberg en annullering af en bestilling efter at forsendelsesbekræftelsen er blevet tilsendt, gælder reglerne for fortrydelsesret. Læs mere om dette under afsnittet for fortrydelse.

 

 

Betaling

 

Du kan anvende følgende kreditkort som betalingsmetode: Dankort, Visa Electron, eDankort og Visa.

 

Betaling er gebyrfri, mens moms er indberegnet i den samlede pris.

 

Betalingen gennemføres først, når varen forlader varelageret. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, som du har godkendt ved ordreafgivelsen.

 

For at opnå en hurtig og sikker betaling benyttes Wannafind.dk’s betalingsgateway, der er godkendt og PCI DSS-certificeret af Fort Consult. Betalingsdata bliver krypteret og overført igennem en SSL-kanal.

 

 

Forsendelse

 

Fonnesberg leverer udelukkende til Danmark. Leveringsfristen er 1-3 hverdage, fra du har modtaget forsendelsesbekræftelsen.

 

Forsendelsesgebyr afhænger af den samlede pris og pålægges det totale beløb, som er godkendt ved ordreafgivelsen. Forsendelsen er gratis ved køb for over 500,00 DKK. Ved køb for under 500,00 DKK opkræves et forsendelsesgebyr på 49,00 DKK uanset pakkens vægt og størrelse.

 

Det er GLS, som varetager forsendelsen. Her er Fonnesberg tilknyttet GLS PakkeShop. Denne pakkeservice er baseret på, at du angiver en af de mere end 1.300 GLS PakkeShops som leveringsadresse.

 

GLS er ansvarlig for pakkens sikkerhed under forsendelsesforløbet, og indtil levering har fundet sted. Så snart din pakke er nået frem til den udvalgte PakkeShop, giver GLS dig besked pr. mail eller SMS.

 

Såfremt du ønsker at spore din pakke under forsendelsen, kan du altid kontakte Fonnesberg på info@fonnesberg.com, da Track & Trace er en integreret del af GLS pakkeservice.

 

 

Levering

 

Levering sker med GLS PakkeShop. Du skal derfor selv sørge for at afhente din pakke fra den udvalgte GLS PakkeShop, når du bliver kontaktet af GLS pr. mail eller SMS. Det dit ansvar, at dette sker indenfor den opstillede tidsfrist.

 

Ved afhentning af pakken er det vigtigt, at du følger anvisningerne fra GLS. Af disse fremgår det blandt andet, at du skal medbringe gyldig legitimation og pakkenummer.

 

Levering har fundet sted, så snart du eller en af dig angivet tredjepart, er kommet i fysisk besiddelse af pakken, og har kvitteret herfor. I dette tilfælde vil det være, når pakken er afhentet hos GLS PakkeShop. Herfra råder du over pakken. Det betyder, at enhver risiko for varens stand overlades i din varetægt.

 

Du kan ikke nægte at afhente eller modtage en pakke. Der skal altid afgives en skriftlig meddelelse om fortrydelse. Læs mere om dette under afsnittet for fortrydelse.

 

Såfremt du ikke afhenter forsendelsen indenfor den opstillede tidsfrist, vil pakken blive returneret til Fonnesberg. Fonnesberg vil herefter kontakte dig, hvor du vil blive gjort opmærksom på, at der er indgået en bindende aftale, og at Fonnesberg råder over pakken indtil andet er aftalt.

 

Det videre forløb afhænger af det enkelte anliggende, og Fonnesberg har ret til at fastholde købet, hvis alle forpligtelser er opfyldt efter aftalen. Du kan altså ikke frigøre dig fra købet og kræve købesummen tilbage.

 

Du vil blive pålagt de direkte udgifter i forbindelse med en ny forsendelse.

 

 

Fortrydelse

 

Hos Fonnesberg gælder 14 dages fortrydelsesret fra datoen, hvor du er i besiddelse af den pågældende forsendelse. Såfremt du ønsker at fortryde dit køb, skal tilbagelevering ske uden unødig forsinkelse.

 

De direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af forsendelsen afholdes af dig, og du bærer selv risikoen for varens stand indtil tilbageleveringen har fundet sted.

 

Fremgangsmåde

Ved fortrydelse af en forsendelse anmodes venligst skriftligt om en tilbagelevering på info@fonnesberg.com. Anmodningen skal afgives inden udløbet af fortrydelsesfristen. Når dine oplysninger er kontrolleret, vil du modtage en bekræftelse.

 

Herefter har du følgende muligheder:

  1. Returnering via Post Danmark. Du sørger selv for at anskaffe et returlabel til frankering og adressering af pakken. Det er vigtigt, at pakken sendes med omdeling og uden efterkrav, så den kan spores i Post Danmark systemet ved hjælp af Track & Trace. Dette fjerner enhver tvivl om, hvorvidt pakken er returneret til Fonnesberg
  2. Kontakt Fonnesberg på info@fonnesberg.com. Du får fremsendt et returlabel til frankering og adressering af pakken via e-mail. Prisen ligger til 49,00 DKK. Returlablen sættes på pakken, og du afleverer herefter pakken til en hvilken som helst GLS PakkeShop i Danmark, og GLS ordner resten

 

Vælger du ikke at benytte dig af en af ovenstående muligheder, forbeholder Fonnesberg sig ret til at nægte at modtage forsendelsen.

 

Ved tilbagelevering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Det betyder, at du skal sikre, at varen er tilstrækkeligt beskyttet i forhold til sædvanlig pakkehåndtering og ikke volder skade på andre forsendelser. Skader forårsaget af mangelfuld emballering kan føre til, at dine rettigheder helt eller delvist bortfalder.

 

Varen skal ledsages af original kvittering, og såfremt varen kommer i en original æske, skal denne også medfølge. Det er vigtigt, at originale æsker er intakte ved tilbagelevering. Originale æsker anses for at være en væsentlig del af varens værdi, da de ikke kan erstattes. Såfremt originale æsker mangler eller er defekte ved tilbagelevering, forbeholder Fonnesberg sig ret til at foretage et fradrag for værdiforringelsen. Hvis varen kommer med et label, skal denne ligeledes være intakt ved tilbagelevering.

 

Adressering for returpakke:

Fonnesberg

v/M. Agency ApS

Hammerhusvej 10A

7400 Herning

 

 

Rettigheder

Fra fortrydelsesretten indtræffer, hæfter du for enhver eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Det betyder, at du må prøve og undersøge varen på samme vilkår som i en fysisk butik, men altså ikke må tage varen i egentlig brug.

 

Hvis du har håndteret varen på en måde, der ligger ud over, hvad der er beskrevet ovenfor, og det har medført en forringelse af varens værdi, kan Fonnesberg foretage et fradrag for værdiforringelsen. Fradraget fastsættes ud fra en konkret vurdering af varens stand ved tilbageleveringen. Du mister derfor ikke din fortrydelsesret, selvom varen er blevet beskadiget eller forringet som følge af brug.

 

Afhængig af varens stand ved tilbageleveringen, tilbagebetales købsbeløbet enten helt, delvist eller slet ikke. Købsbeløbet tilbagebetales med samme betalingsmiddel, som er anvendt ved den oprindelige transaktion. Tilbagebetalingen sker senest 14 dage efter anmodningen om fortrydelse. Her tages der forbehold for, at varen er returneret rettidigt med fremlagt dokumentation. Såfremt varen ikke er returneret rettidigt med fremlagt dokumentation, har Fonnesberg ret til at tilbageholde beløbet.

 

 

Ombytning

 

Ønsker du at ombytte en vare til en anden størrelse eller farve, skal du sende en skriftlig anmodning herom til info@fonnesberg.com. Dette skal ske senest 14 dage efter, at du er kommet i besiddelse af varen.

 

Når dine oplysninger er kontrollet, vil Fonnesberg kontakte dig med en tilbagemelding. Heri vil det fremgå om den pågældende vare haves på lager i den ønskede størrelse eller farve.

 

Hvis den pågældende vare haves på lager, vil du blive bedt om at tilbagelevere den oprindelige vare. Dette sker på samme vilkår og betingelser, som ved fortrydelse. Du kan læse mere om dette under afsnittet for fortrydelse.

 

Når varen er tilbageleveret, får du fremsendt den nye forsendelse. De direkte udgifter i forbindelse med ombytning afholdes udelukkende af dig.

 

Såfremt varen ikke haves på lager, er det op til dig at afgøre, om du vil beholde varen eller benytte dig af din fortrydelsesret.

 


Reklamation

 

Der er 2 års reklamationsret efter købeloven.

 

Enhver reklamation skal være berettiget. Det vil sige, at det skal være indlysende, at varen har en medfødt mangel. Manglen må altså ikke være opstået som følge af fejlagtig brug af varen eller anden skadevoldende adfærd efter leveringstidspunktet.

 

Vildledende oplysninger om varen, anses også for at være en mangel. Ligesom det er en mangel, hvis berettigede oplysninger om varens art undlades.

 

Skulle der beklageligvis opstå en af følgende mangler, skal du reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. En reklamation der fremkommer inden 2 måneder efter, at du har opdaget manglen, er altid rettidig.

 

Ved reklamationer skal du kontakte Fonnesberg på info@fonnesberg.com. Som udgangspunkt er det op til Fonnesberg at afgøre, om manglen kan afhjælpes, eller om det er nødvendigt at ombytte varen. De direkte udgifter i denne forbindelse afholdes af Fonnesberg.

 

Hvis manglen ikke kan afhjælpes eller ombyttes, vil du få et afslag i prisen svarende til værdiforringelsen. Afslaget fastsættes ud fra en konkret vurdering af manglens omfang. Såfremt manglen er for betydningsfuld i forhold til varens brug, vil du få tilbagebetalt det totale beløb, som er godkendt ved ordreafgivelsen.

 

I tilfælde af at varen kræves tilbageleveret i forbindelse med reklamationen, er det dit ansvar at sikre, at varen er tilstrækkeligt beskyttet i forhold til sædvanlig pakkehåndtering. Hvis muligt forsegles varen i original emballage.

 

Rettigheder

Hvis manglen ikke udbedres inden for rimelig tid, har du ret til at ophæve købet. I dette tilfælde vil du få tilbagebetalt det totale beløb, som er godkendt ved ordreafgivelsen.

 

Du kan også vælge at fortsætte dit køb og få et afslag i prisen. Afslaget fastsættes ud fra en konkret vurdering af dit eventuelle tab.

 

 

Klager

 

Hvis du ønsker at klage over en vare, som du har købt hos Fonnesberg, skal du rette henvendelse til kundeservice på telefon, pr. mail eller via post.

 

Fonnesberg, v/M. Agency ApS, Hammershusvej 10A, 7400 Herning

Telefon: + 45 98 18 11 33, E-mail: Info@fonnesberg.com

 

Såfremt det ikke er muligt at nå til en fælles løsning, har du mulighed for at indgive en klage til flere forskellige klagenævn.

 

Du kan indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby via www.forbrug.dk.

 

Det er også muligt at indgive en klage til EU-kommissionens online klageportal via www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive følgende e-mail: info@fonnesberg.com.

 

Er du utilfreds med afgørelsen eller selve sagsbehandlingen, kan du også klage til Forbrugerklagenævnet via www.minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

 

 

Persondatapolitik

 

Fonnesberg er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personfølsomme oplysninger, som modtages. Derfor er det altid en klar målsætning hos Fonnesberg at beskytte disse ved kryptering, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

 

Indsamling vil altid ske ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du ikke sår den mindste tvivl om indsamlingens formål.

 

Fonnesberg tager afstand fra enhver videregivelse af personfølsomme oplysninger til tredjemand med undtagelse af GLS PakkeShop. Ved bestilling afgiver du dit udtrykkelige samtykke herfor, ligesom du ved udnyttelse af din fortrydelsesret accepterer Fonnesbergs returpolitik.

 

Dine personfølsomme oplysninger opbevares hos M. Agency ApS i fem år, hvorefter de slettes. En undtagelse gælder tidsubestemte aftaler, som afhænger af aftalens opsigelse. Som udgangspunkt har alle medarbejdere hos Fonnesberg adgang til dine personfølsomme oplysninger, men her følger tavshedspligten af regler i Straffeloven. Det betyder, at medarbejdere hos Fonnesberg ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som er blevet dem bekendt.

 

Rettigheder

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringer med personfølsomme oplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvilke personfølsomme oplysninger, der er registreret om dig.

 

Såfremt du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, bedes du venligst rette henvendelse til M. Agency ApS på adressen Hammerhusvej 10A, 7400 Herning eller via mail på info@fonnesberg.com.

   

 

Købelovens mangelregler kan finde anvendelse.